Metoda RUŠ vychází z několika jednoduchých zásad

  • Nepříjemné pocity vznikají po myšlence.
    Teprve naším pojmenováním čehokoli - tedy po myšlence - se připojí nepříjemné či příjemné pocity, anebo zůstanou neutrální, podle toho, jakou myšlenku si svobodně zvolím.
  • Jakákoli situace není sama o sobě dobrá ani špatná, je neutrální.

    Jestliže vám někdo ublížil (při přepadení, znásilnění, vyloupení...), nebo jste někomu ublížili vy (například při dopravní nehodě), pak tuto zátěž lze vyřešit úplně, jakoby se to nikdy nestalo (nepříjemné pocity jsou úplně "vyčištěné", ale prožitá zkušenost v člověku zůstane a on takovou situaci už znovu nezažije). Přitom je lhostejné, jak dávno nebo nedávno k situaci došlo. Během práce k uvědomění, poznání, pochopení souvislostí, a k odpuštění ostatním i sobě samému.

  • To, co mi vadí, je můj problém
    Pokud mám z čehokoliv ve svém životě nepříjemné pocity (emoce nebo tělesné), například: vadí mi to, mám vztek, je mi to líto, mrzí mě to, nemohu se s tím smířit, je mi z toho smutno, žárlím, hněvám se... a také píchá mě v zádech, bolí mě hlava, mám stažený žaludek, mám tu a tu nemoc, chorobu... Jsou to moje pocity a jsem to já, komu znepříjemňují život. A je lhostejné, jestli se moje nepříjemné pocity týkají mé osoby nebo někoho jiného. Negativní pocity mám já. Trvale změnit, vyřešit je tedy mohu zase jen já.

Metoda RUŠ není psychoanalýza ani jiná psychologická a psychoterapeutická metoda a nenahrazuje odbornou lékařskou péči.